Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vigor ul. Mielecka 117C 36-100 Kolbuszowa Dolna. (dalej „my”).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vigor ul. Mielecka 117C, 36-100 Kolbuszowa Dolna
- przez e-mail: kontakt@vigorprzyprawy.pl
- telefonicznie: (+48) 603 715 014

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zawierania transakcji
• dokonywania wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów
• obsługi reklamacji oraz zwrotów,
• zapewnienie najlepszej obsługi klienta

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@vigorprzyprawy.pl

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych